El nostre equip

Girona

Pau Figueras Marquès

Fisioterapeuta

Col·legiat  nº 15289
Graduat en fisioteràpia per la Universitat de Girona (EUSES).

​Ha realitzat altres formacions en:
- Ecografia musculoesquelètica
- Raonament i diagnòstic clínic
- Abordatge del dolor lumbar
- Abordatge en tendinopaties en extremitat superior i inferior
- Aplicació d'exercicis de força a fisioteràpia
- Aliança terapèutica i educació en dolor
- Embenat neuromuscular

Actualment, és el fisioterapeuta del CB Salt.

Rubén Martínez Granados

Tècnic d'Imatge per el diagnòstic i medicina Nuclear

- Curs de “Desafiaments de la radiologia diagnòstica de l'aparell locomotor” per TER a FATE.
- Curs de “Progressos en el diagnòstic per la imatge mitjançant ecografia. L'ECO DOPPLER.” per TER a FATE.
- Curs de “Radiologia digital de l'aparell digestiu” per a TER a FATE.
- Curs de “Estudis cranioencefàlics a través del TAC.” per TER a FATE.
- Curs de “Avanços en les tècniques d'imatge per al diagnòstic de la mama.” per TER a FATE.
- Curs de “Radiologia reumatològica.” per TER a FATE.

Marta Valls

Tècnica Superior en Dietètica i Nutrició Psiconeuroimmunòloga

Psicòloga Col.28793

Raval

Joaquín Rodríguez Lorenzo

Fisioterapeuta

Colegiat nº 15870
Graduat en fisioteràpia per la Universitat de Girona (EUSES).

Ha realitzat altres formacions en:
- Expert Fisioteràpia Esportiva
- Exercici Terapèutic
- Tractament de Tendinopaties en extremitat inferior
- Aplicació de l'exercici de força a Fisioteràpia
- Raonament i diagnòstic Clínic
- The Shoulder
- Màster Osteopatia Estructural
- Dolor i disfunció miofascial, abordatge del punt gallet mitjançant punció seca
- Trastorns Craneomandibulars-ATM
- Abordatge Fisioterapèutic de les lesions de Espatlla
-Neurodinàmica a la pràctica clínica
- Lesions de LCA i altres traumàtiques de genoll
- Postgrau especialista en Fisioteràpia Invasiva i Ecografia Musculoesquelètica
- Teràpia d'Inducció Miofascial